vispārējā veselība

Infographic: kā sociālā atstumtība var ietekmēt visas ģimenes un kopienas

Anonim

Sociālā atstumtība ir sarežģīts un daudzdimensiju process. Tas saistīts ar resursu, tiesību, preču un pakalpojumu trūkumu vai noliegšanu, kā arī nespēju piedalīties parastās attiecībās un darbībās, kas ir pieejamas lielākajai daļai sabiedrības cilvēku neatkarīgi no ekonomiskās, sociālās, kultūras vai politiskās arēnām.

Sociālā atstumtība var ietekmēt visas ģimenes un visas kopienas, un tāpēc tas ir svarīgs jautājums sociālā darba grāda meklētājiem. Sociālā iekļaušana ir ārkārtīgi izdevīga sabiedrībai, veicinot nabadzības mazināšanu un atstumtību, piemēram, samazinātu ražīgumu un cilvēkkapitāla attīstību. Lai sasniegtu sociālo integrāciju, ir vajadzīgi daudzlīmeņu pasākumi. Mūsu jaunākais infographic izskata, kāpēc tas ir, un piedāvā unikālus risinājumus, ko mēs varam darīt, lai labāk radītu pārmaiņas mūsu pasaulē:

UNE OnlineS